Osoby ewakuowane z budynku zostały skierowane do sali gimnastycznej. Nie podano na razie, ile osób było w budynku.

Pożar został już opanowany.