Wideokonferencja zgromadziła przywódców 27 państw członkowskich UE i liderów krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Spotkaniu przewodniczył szef Rady Europejskiej Michel. Wzięli też w nim udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Reklama

Przez lata Partnerstwo Wschodnie okazało się korzystne dla obu stron i przyniosło ludziom konkretne rezultaty - powiedział na konferencji Michel. Podkreślił, że kraje PW są obecnie dziesiątym co do wielkości partnerem handlowym Unii, a UE jest partnerem handlowym numer jeden dla czterech krajów tego formatu.

Przywódcy wyrazili polityczną wolę dalszego budowania obszaru wspólnej demokracji, dobrobytu i stabilności, opartego na naszych wspólnych wartościach, poprzez oparty na regułach porządek międzynarodowy i prawo międzynarodowe. Partnerstwo Wschodnie jest priorytetem polityki zagranicznej Unii Europejskiej i pozostanie jednym z nich, podobnie jak nasze europejskie priorytety: demokracja, prawa człowieka, praworządność, równość płci, reformy strukturalne i walka z dezinformacją - powiedział Michel.

Von der Leyen przypomniała, że PW działa już od ponad dekady. Podkreśliła, że ten projekt okazał się sukcesem, bo dziś UE jest najbardziej zaufaną organizacją zagraniczną we wszystkich sześciu krajach PW. Siedem na dziesięć osób w tych krajach twierdzi, że nasze stosunki są dobre - powiedziała.

Reklama

Wskazała, że podczas szczytu uzgodniono pięć priorytetów partnerstwa w nadchodzących latach.

Przede wszystkim chcemy partnerstwa skoncentrowanego na gospodarce, które tworzy miejsca pracy, lepsze połączenia między naszymi krajami i lepsze możliwości, szczególnie dla młodych ludzi. Liczby są imponujące. Między 2016 a 2019 rokiem dwustronne obroty handlowe między Unią Europejską i wszystkimi sześcioma naszymi partnerami znacznie wzrosły. Na przykład aż o 55 proc. w przypadku Azerbejdżanu i 50 proc. w przypadku Ukrainy. Widzimy również, że handel wewnątrzregionalny wzrósł ponad dwukrotnie, co również jest ważne. I chcemy czerpać z tego sukcesu - przekonywała szefowa KE.

Jako drugi priorytet von der Leyen wymieniła położenie nacisku na instytucje demokratyczne, prawa człowieka, równość płci i praworządność. Naszym trzecim obszarem priorytetowym jest partnerstwo, które łączy. W czasie kryzysu zobaczyliśmy - to oczywiste - jak ważna jest cyfryzacja. UE będzie współpracować ze swoimi wschodnimi sąsiadami w celu modernizacji technologii, rozszerzenia korzyści jednolitego rynku cyfrowego oraz zapewnienia wysokiej jakości infrastruktury i usług dla ludzi w całym regionie - powiedziała.

Reklama

Podkreśliła, że w relacjach UE i Partnerstwa Wschodniego należy skoncentrować się też na kwestii walki ze zmianami klimatu.

Piątym priorytetem ma być konkretna pomoc finansowa dla krajów regionu. Mamy kilka przykładów. Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw od 2016 roku pomogła stworzyć lub utrzymać ponad 90 tys. miejsc pracy w regionie. Jeśli spojrzymy na Erywań, mieszkańcy mogą teraz korzystać ze zrównoważonego systemu metra. Jeśli spojrzysz na mieszkańców Tbilisi, to tam, dzięki środkom unijnym, mamy teraz przyjazne dla środowiska autobusy. Ale także na przykład szkolenie lokalnych urzędników na Ukrainie poprawiło usługi publiczne dla obywateli - powiedziała von der Leyen.

Wskazała, że UE zareagowała na pandemię koronawirusa i łącznie ponad 2,4 miliarda euro udostępniono krajom regionu. Dzisiejsza wideokonferencja z pewnością wzmocniła nasze wspólne zaangażowanie w Partnerstwo Wschodnie oraz pogląd, że Unia Europejska i jej wschodni partnerzy są silniejsi razem - podsumowała szefowa KE.