Według niego, obie strony zgodziły się co do tego, iż na państwach uprzemysłowionych spoczywa szczególna odpowiedzialność za uporanie się z tym problemem. Podstawą jest tu konsekwentne wcielanie w życie paryskiego porozumienia klimatycznego.

Reklama

Jak głosi oświadczenie rzecznika, głównym tematem rozmowy Merkel z Thunberg oraz z towarzyszącymi jej niemiecką aktywistką Luisą Neubauer i dwiema Belgijkami - Anuną de Wever van der Hayden i Adelaide Charlier - były klimatyczno-polityczne punkty ciężkości sprawowanej obecnie przez Niemcy półrocznej rotacyjnej prezydencji Unii Europejskiej.

Jako punkty te Seibert wymienił dążenie do osiągnięcia przez UE do roku 2050 neutralności klimatycznej oraz bardziej ambitne skonkretyzowanie celu pośredniego, jakim jest zredukowanie do roku 2030 emisji gazów cieplarnianych.

Szefowa niemieckiego rządu i przedstawicielki ruchu ekologicznego Fridays for Future poruszyły również w dyskusji kwestie znaczenia opłat za emisję dwutlenku węgla oraz przedsięwzięć podejmowanych przez poszczególne państwa w ramach ich polityki klimatycznej takich jak wycofywanie się z energetyki węglowej - dodał Seibert.