Dotąd złożone wnioski są obecnie rozpatrywane, a ci rekruci, którzy już przeszli poprzednie etapy, przechodzą szkolenie, by zacząć już wykonywać zadania w jednostkach - poinformowała wiceminister spraw wewnętrznych Kateryna Pawliczenko.

Reklama

Oficjalnie rekrutacja trwa do 1 kwietnia - i do tego moment działać będą centra rekrutacyjne. Jak dodała wiceminister, po tym terminie zostanie podjęta ostateczna decyzja o ewentualnym przedłużeniu rekrutacji.

Rzecznik Gwardii Narodowej Rusłan Muzyczuk powiedział z kolei, że kontunowanie rekrutacji jest prawdopodobne, ponieważ równolegle tworzone są także inne jednostki Gwardii Narodowej. - W czasie stanu wojennego stan jednostek wojskowych znacznie się rozszerzył, ponieważ wzrosła również liczba zadań obronnych, które musi wykonać Gwardia Narodowa - zauważył rzecznik.

Przypomniał, że gwardziści pełnią zarówno funkcje wojskowe, jak i siłowe, które obejmują służbę w punktach kontrolnych i ochronę infrastruktury krytycznej. - Powstaną również rezerwy. Do końca ubiegłego tygodnia do jednostek Gwardii Narodowej wpłynęło nieco ponad 16 tys. ankiet - poinformował.

Gwardia Szturmowa

Na początku lutego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy ogłosiło utworzenie ochotniczych batalionów Gwardii Szturmowej. Już pierwszego dnia naboru zgłosiło się ilka tysięcy ochotników.

Ochotnicy, którzy składają wnioski o przyjęcie do Gwardii Szturmowej mogli wybrać brygadę, w której chcieli służyć.