Jak wyjaśnił w Izbie Gmin, zmiana oceny poziomu zagrożenia terrorystycznego dokonana przez brytyjski kontrwywiad jest związana z "niewielką liczbą osób, które pozostają zdeterminowane do użycia politycznie motywowanej przemocy".

Atak na policjanta. Pierwszy do sześciu lat

Pod koniec lutego w Omagh doszło do pierwszego od sześciu lat ataku na policjanta w Irlandii Północnej przeprowadzonego przy użyciu broni palnej. Kilkakrotnie postrzelony ceniony detektyw policyjny John Caldwell pozostaje od tego czasu w szpitalu w stanie krytycznym. Do ataku przyznała się Nowa IRA - niewielkie ugrupowanie paramilitarne sprzeciwiające się procesowi pokojowemu w Irlandii Północnej.

Reklama

Zagrożenie terrorystyczne w Irlandii Północnej było na poziomie "znaczącym" przez nieco ponad rok. Wcześniej, od 2010 r., oceniano je jako "poważne", co jest drugim najwyższym poziomem w pięciostopniowej brytyjskiej skali oceny zagrożenia. W pozostałej części Zjednoczonego Królestwa poziom zagrożenia jest obecnie oceniany jako "znaczący".

Rocznica zawarcia porozumienia wielkopiątkowego

Zmiana poziomu zagrożenia nastąpiła na niespełna dwa tygodnie przed 25. rocznicą zawarcia porozumienia wielkopiątkowego, które zapoczątkowało proces pokojowy w tej prowincji. Na obchody rocznicowe mają przyjechać obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oraz Bill Clinton, który był prezydentem USA w czasie zawarcia porozumienia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński