Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, jest wysoce prawdopodobne, że eksport ukraińskiego zboża w ramach Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej pomógł obniżyć światowe ceny i poprawić bezpieczeństwo żywnościowe. W ramach niej na światowy rynek trafiły ponad 32 miliony ton żywności, a indeks cen żywności spadł o 23 proc. w porównaniu ze szczytowym poziomem z marca 2022 roku. Szczególnie na niższych cenach, a także na bezpośrednim imporcie zboża z Ukrainy skorzystały kraje rozwijające się.

Reklama

Zmniejszenie ukraińskiego eksportu

Podkreślono, że wycofanie się Rosji z inicjatywy zmniejszyło ukraiński eksport, co jest wyraźnym działaniem na rzecz degradacji ukraińskiej gospodarki i jej zdolności do wspierania działań wojennych. Sektor rolny stanowił 40 proc. ukraińskiego eksportu przed wojną i pozostaje kluczowy; w 2021 roku eksport żywności przyniósł Ukrainie 28 mld USD.

"Ukraina z powodzeniem wykorzystuje alternatywne sposoby, takie jak transport rzeczny, kolejowy i drogowy do eksportu zboża; jest jednak mało prawdopodobne, aby dorównało to przepustowości szlaków eksportowych przez Morze Czarne" - oceniono w aktualizacji wywiadowczej.