Reklama

Zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma sprawić, że do 2030 roku znacznie zmniejszą się emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii w budownictwie. Do 2050 roku sektor ten ma stać się neutralny dla klimatu. Dyrektywa ma również doprowadzić do renowacji większej liczby budynków o najgorszych parametrach.

Do 2040 roku znikną kotły na gaz i węgiel

Od 2030 roku nowe budynki mają być zeroemisyjne. Te zajmowane przez władze publiczne lub będące ich własnością powinny być zeroemisyjne już od 2028 roku. Państwa unijne będą mogły wziąć pod uwagę współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku. Współczynnik ten obejmuje produkcję i utylizację produktów budowlanych użytych do jego budowy.

Do 2040 roku należy całkowicie wycofać kotły na paliwa kopalne.

Piece zastąpią pompy ciepła lub instalacje słoneczne

Od 2025 roku nie będzie można dotować niezależnych kotłów na paliwa kopalne. Nadal będzie można stosować zachęty finansowe w odniesieniu do hybrydowych systemów grzewczych, na przykład łączących kocioł z instalacją cieplną wykorzystującą energię słoneczną lub pompą ciepła.

Według nowych przepisów, do 2030 roku państwa Unii Europejskiej będą musiały stopniowo montować instalacje słoneczne na budynkach publicznych i niemieszkalnych – zależnie od ich wielkości – oraz na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

W budynkach prywatnych piece na gaz czy węgiel muszą być zastąpione przez ekologiczne instalacje, takie jak np. pompy ciepła. Do ekologicznych źródeł ogrzewania należy również wodór. Samorząd Sanoka planuje uruchomić instalację do produkcji wodoru najpóźniej w 2028 r. To pierwsze miasto w Polsce, które będzie ogrzewane w ten sposób.

Koniec pieców na gaz. Są wyjątki

Nowych przepisów będzie można nie stosować do budynków rolniczych i zabytkowych. Kraje Unii mogą również zdecydować, że nie będą stosować tych przepisów do budynków chronionych ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne, budynków tymczasowych oraz kościołów i miejsc kultu.