AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to ogólnopolski program Stowarzyszenia WIOSNA – tego samego, które organizuje SZLACHETNĄ PACZKĘ. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI przeprowadza dzieci od porażek w szkole do sukcesów w życiu. Robi to dzięki unikalnemu i innowacyjnemu Systemowi Motywatorów Zmiany. AKADEMIA sprawia, że dzieci, które dotychczas czuły się nieważne, mogą poczuć się wyjątkowe.

Reklama

AKADEMIA nie zmienia świata dzieci, nie usuwa przeszkód z ich drogi, ale uczy je, jak sobie w tym świecie radzić. Otoczenie dziecka i problemy mogą pozostać takie same, ale dzięki AKADEMII, dziecko wie, jak stawiać czoła trudnościom i wygrywać. Myśli o przeszkodach jak o wyzwaniach możliwych do podjęcia i wygrania.

AKADEMIA to nie są korepetycje

Reklama

AKADEMIA daje dziecku rybę (wyprawkę na początek roku), wędkę (uczy konkretnych umiejętności np. odpowiadania przy tablicy, rozmowy z kolegami), ale – co najważniejsze - kształtuje w nim mentalność wędkarza (uczy je, jak radzić sobie w szkole i w życiu).

Jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza i dostanie wędkę, to ją sprzeda i kupi ryby. A nam zależy na tym, by dzieci miały w sobie mentalność wędkarza, który nawet jeśli nie ma wędki, to sobie ją zrobi z kija i zacznie łowić ryby. Naszym celem jest to, aby dzieci radziły sobie w życiu. Najpierw w szkole, ale potem w życiu.

Jak to działa?

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI działa w oparciu o system kolegiów. Kolegium funkcjonuje w konkretnej szkole, z którą AP podpisuje specjalną umowę. Kolegium ma lidera, który rekrutuje do swojego zespołu wolontariuszy (tutorów). Lider, razem ze wskazanym przez dyrekcję szkoły koordynatorem szkolnym (zwykle pedagogiem szkolny lub wychowawcą), rekrutuje dzieci według klucza wskazanego przez AP. Do programu mogą trafić tylko te dzieci, które wyrażają taką chęć. Konieczna jest także zgoda ich rodziców.

Reklama

W czasie roku szkolnego Tutor pracuje z dzieckiem raz w tygodniu, na terenie szkoły. Oprócz tego, kolegium organizuje dodatkowe wydarzenia. Tutorzy są rekrutowani, uczestniczą w licznych szkoleniach oraz mają kontakt z psychologiem. W niektórych przypadkach AP pracuje także z rodzicami dzieci i włącza się w program rady pedagogicznej.

Do AKADEMII trafiają dzieci, które doświadczają długotrwałej porażki szkolnej i pochodzą z niezamożnych rodzin. Innymi słowy, do AKADEMII rekrutowane są dzieci, którym grozi pozostanie kolejny rok w tej samej klasie, a rodziców nie stać na dodatkowe zajęcia.

Media / Photographer Wojtek Rosegnal

Pomoc - akcja i reakcja

Darczyńca to osoba, która funduje konkretnemu dziecku Indeks, czyli rok w AKADEMII. Czesne to 700 zł na rok. Dla dziecka informacja, że ma Darczyńcę, jest jak dotyk anioła – czuje się ważne. Wie, że ktoś mu kibicuje.

I takich właśnie osób już teraz szuka Stowarzyszenie WIOSNA.

Darczyńca funduje Indeks konkretnemu dziecku. Dzięki niemu, AKADEMIA gwarantuje dziecku m.in.:

- uroczystą inaugurację roku na uczelni (podczas Inauguracji, która w tym roku odbędzie się w dniach 24-26 października, dziecko może poczuć dumę z wstąpienia w szeregi studentów AKADEMII, stanąć na scenie w świetle jupiterów i odebrać indeks z rąk rektora lub innej osoby znaczącej. Poznaje świat akademicki, który stoi przed nim otworem),

- własny Indeks Sukcesów,

- atrakcyjną wyprawkę (dziecko, które pochodzi z rodziny niezamożnej, rzadko dostaje prezenty. W AKADEMII pokazujemy mu, że zasługuje na coś wyjątkowego, dlatego otrzymuje wyprawkę (Indeks Sukcesów i Zeszyt Zwycięzcy) na początek, oraz dedykowany upominek od Darczyńcy na zakończenie roku. Zyskuje coś unikatowego, czego nie mają jego rówieśnicy),

- cotygodniowe zajęcia z osobistym tutorem,

- spotkania z inspirującymi ludźmi ze środowiska naukowego, biznesowego i artystycznego (dziecko odkrywa miejsca na co dzień niedostępne (np. uczelnia, Pałac Prezydencki, duża redakcja), może poczuć się ważne i uwierzyć, że świat stoi przed nim otworem),

- miejsce w Fotelu Prezesa w Dzień Dziecka (uczeń AKADEMII spędza Dzień Dziecka zasiadając w fotelu prezesa dużej firmy lub instytucji. Patrząc na świat z tej perspektywy, ma szansę pomyśleć: kiedyś mogę tu wrócić. Po raz kolejny dostaje sygnał: świat stoi przede mną otworem!),

- spotkania i współpracę z innymi dziećmi,

- możliwość zmiana świata na lepsze,

- zaproszenie na Galę Sukcesów (zakończenie roku to okazja to wspólnego świętowania osiągnięć dziecka podczas Gali Sukcesów. W AKADEMII każde może być z siebie dumne – nie ma podziału na uczniów z czerwonym paskiem i bez. Podopieczny AKADEMII otrzymuje Dyplom Sukcesów, gdzie Tutor zapisuje jego największe zwycięstwa. Być może to pierwszy moment, kiedy dziecko z radością pokaże swój Dyplom rodzicom),

- dyplom ukończenia AKADEMII.

Co Ty otrzymuje Darczyńca?

- Możliwość wysłania osobistego listu do dziecka i jego tutora

- Oryginał aplikacji Twojego dziecka wraz z listem powitalnym

- Świąteczny upominek zrobiony przez dziecko specjalnie dla Ciebie

- Możliwość podarowania świątecznego upominku dziecku

- Informacje o postępach dziecka na koniec każdego semestru

- Dyplom największych sukcesów dziecka na zakończenie roku

- List od tutora, w którym podsumuje rok pracy z Twoim dzieckiem.

Indeks dla dziecka – jest wpisowym, dzięki któremu dziecko może pracować i rozwijać się cały rok w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Wpisowe to 700 zł na rok.

Już wszystko wiem i chcę pomóc. Jak to zrobić?

Tym, którzy chcą wspierać AKADEMIĘ oferujemy różne formy zaangażowania:
1. Ufunduj Indeks konkretnemu dziecku (dziecko wybierasz na www.akademiaprzyszlosci.org.pl od 15 października)
2. Ufunduj Indeks konkretnemu dziecku wraz z przyjaciółmi i rodziną (Wybierając tę formę zaangażowania deklarujesz rozpoczęcie zbiórki na Indeks dla wybranego dziecka – utworzymy dla Ciebie stronę, którą będziesz mógł pokazać swoim znajomym, żeby zachęcić ich do dołączenia!)
3. Jeśli bierzesz ślub, wesprzyj dzieci z AKADEMII biorąc udział w projekcie „Kochani, będziemy mieli dziecko” – www.bedziemymielidziecko.pl
4. Dołącz do klubu WiP i pomagaj regularnie.
5. Zostań partnerem i pomagaj jako firma.
6. Wpłać dowolną kwotę na AKADEMIĘ.
Kafeteria możliwości będzie dostępna na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl od 15 października 2014 roku.