Janusz Piechociński powiedział, że PSL jest formacją która umacnia demokrację, i która nigdy w przeszłości nie budowała państwa alternatywnego, państwa, które mocno trzyma obywatela zmniejszając jego aktywność i które ogranicza samorządność. Podkreślił, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią samorządową, obywatelską, partią szacunku dla chleba, człowieka i pracy. Zapewnił, że PSL nigdy nie zawiodło polskiej wsi i polskich rolników.

Reklama

Tam gdzie trzeba było stanowczo przeciwstawialiśmy się naszemu koalicjantowi - mówił Janusz Piechociński.

Prezes PSL zauważył, że dziś dobiega końca najdłuższa w polskiej demokracji, bo trwająca dwa lata, polityczna kampania wyborcza. Przypomniał, że wszystko zaczęło się od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Następnie były wybory samorządowe, potem dwie tury wyborów prezydenckich, po drodze to nieszczęsne referendum które zabrało sto kilkanaście milionów złotych rolnikom, pielęgniarkom i ludziom nauki. Lider ludowców powiedział, że podczas tej kampanii on i inni kandydaci byli wszędzie: w wielkiej Warszawie i w jego rodzinnych Studziankach.

Odbyliśmy setki, tysiące spotkań. Ta ciężka praca przełoży się na właściwy dla potrzeby chwili wynik wyborczy - dodał Piechociński. Zaapelował o głosowanie na Polskie Stronnictwo Ludowe, partię, która na swych listach wyborczych nie ma tak zwanych spadochroniarzy.