Jak powiedział, podczas wtargnięcia grupy do siedziby PKW policjanci zauważyli, że tworzy się zamieszanie. Jednak potem zostali poinformowani, że osoby te przyszły rozmawiać i traktowane są jako goście. Dopiero około 23.00 administrator budynku zgłosił naruszenie miru domowego i policja podjęła działania.

Reklama

Zebranych najpierw wzywano do wyjścia z budynku. 8 osób posłuchało, a 12 nie - zostali zatrzymani. Postawiony im zostanie zarzut naruszenia miru domowego z artykułu 193. kodeksu karnego. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności lub jej pozbawienie do roku.

Grupa osób domagających się odwołania Komisji i powtórzenia wyborów samorządowych wtargnęła do siedziby PKW wczoraj około 18.00. Została usunięta z budynku około 23.00, co spowodowało wielogodzinne opóźnienia w pracy Komisji.

CZYTAJ WIĘCEJ: 12 osób zatrzymanych po okupacji PKW. Braun i Stankiewicz wśród usuniętych>>>