Według stanu na 30 czerwca 2011 roku, uprawnionych do głosowania jest 30 mln 612 tys. 295 wyborców. Liczba obwodów do głosowania będzie dokładnie taka sama jak w poprzednich wyborach, czyli 24 tys. 182.

Reklama

PKW przyjęła zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od 104 komitetów. (19 komitetów wyborczych partii politycznych, 83 komitety wyborców i 2 mniejszości narodowych). Odmówiono przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu 6 komitetom.

Zostało zarejestrowanych 337 list kandydatów na posłów. Nieco ponad 43 proc. ze startujących w wyborach to kobiety.

Do Sejmu zarejestrowano 7036 kandydatów. Statystycznie na jeden mandat przypada 15 kandydatów. Najwięcej kandydatów na posłów zarejestrowało się w okręgu nr 33 w Kielcach - 293 kandydatów ubiegających się o 16 mandatów. Najmniej jest chętnych do startu z okręgu wałbrzyskiego. Na 8 mandatów przypada tu 109 kandydatów.

Do Senatu zarejestrowane zostały 103 komitety wyborcze. 88 z nich zgłosiło kandydatów na senatorów. O mandat senatora będzie ubiegać się 500 osób, statystycznie 5 kandydatów na mandat.