Sąd Apelacyjny w Warszawie umorzył w poniedziałek skargę Polski Razem Jarosława Gowina na postanowienie Sądu Okręgowego. Poszło o wypowiedzi lidera Nowej Prawicy, że nie ma dowodu na to, że Hitler wiedział o Holokauście.

Reklama

Z uzasadnienia umorzenia wynika, że merytoryczne rozpatrzenie zażalenia stało się bezprzedmiotowe z uwagi na zakończenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

22 maja Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew Polski Razem uznając, że wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego nie była materiałem wyborczym oraz że nie miała cech agitacji wyborczej. Jeszcze tego samego dnia Polska Razem złożyła skargę na to postanowienie do Sądu Apelacyjnego.