"Po przeanalizowaniu sytuacji i zasięgnięciu opinii kierownictwa służb zostało zmienione kryterium narodowościowe jako nieistotne w całej sprawie" - poinformował płk Wiesław Grzegorzewski dyrektor departamentu prasowo-informacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. "Zapis ten zniknie ze wszystkich aukcji wojskowych na rzecz Orkiestry".

MON w ten sposób zareagował na doniesienia mediów, które wytknęły ministerstwu zapisy zastrzegające, kto może uczestniczyć w aukcjach na rzecz WOŚP.

Komentarze na temat pomysłu resortu obrony są różne. Adwokat Roman Nowosielski uważa, że takie ograniczenia są zasadne. "Musi być pełna kontrola nad tymi, którzy wchodzą na teren obiektów wojskowych. Jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe" - mówi.

Antropolodzy jednak twierdzą, że kryterium narodowiści to relikt przeszłości. Tym bardziej, że w wielu sytuacjach trudno byłoby określić precyzyjnie narodowość. "Takie sprawy to bardzo skomplikowana materia i chyba lepiej byłoby, gdyby przy takich okazjach jak Wielka Orkiestra przy tym nie majstrowano" - uważa prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński.