Burzom będą towarzyszyć opady deszczu. Na metr kwadratowy może spaść 10-30 mm wody. Lokalnie może wystąpić opady gradu.

Wiatr może osiągać w porywach do 90 km/h - informuje Centrum na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMiGW w Szczecinie.

Centrum zaleca graniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu. Zamknąć okna i drzwi. Zabezpieczyć przedmioty na balkonach. Wyłączyć zbędne w danej chwili odbiorniki prądu. Unikać przebywania pod drzewami, tablicami reklamowymi, liniami tramwajowymi i wysokiego napięcia.