Kurkowski jest wieloletnim pracownikiem GUS, był m.in. Zastępcą Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej (COIS).

Reklama

Potem pracował w Centrum Informatyki Statystycznej, które zastąpiło COIS.