Gabinet Donalda Tuska ma kolejne powody do zmartwienia. Jego poparcie wśród społeczeństwa jest mizerne - wynika z najnowszego sondażu TNS Polska. Według badań 73 proc. respondentów krytycznie odnosi się do działalności rządu, z czego 27 proc. ocenia go zdecydowanie źle, a 46 proc. raczej źle. O pracy rządu raczej dobrze mówi niespełna co piąty badany (19 proc.) ale zdecydowanie pozytywnie ocenia go tylko 1 proc. ankietowanych. 7 proc. respondentów nie ma zdania.

Większość Polaków (67 proc.) źle ocenia pracę samego Donalda Tuska, z czego stanowczo negatywną opinię wystawia mu 28 proc. Dokładnie jeden na czterech badanych sądzi, że premier dobrze wypełnia swoje obowiązki. 8 proc. respondentów nie potrafiło wypowiedzieć się na ten temat.

Zdecydowanie lepiej w świetle sondaży wypada prezydent. Połowa respondentów uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Z tego 8 proc. badanych wypowiada się w sposób zdecydowany, a 42 proc. raczej umiarkowanie. Negatywne nastawionych do pracy prezydenta jest 39 proc. uczestników badania. Trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie ma 11 proc. badanych.