- Prace przebiegają pod nadzorem archeologa i antropologa, szczątki będą na miejscu badane, w sierpniu zaplanowaliśmy ich uroczysty pochówek na miejscowym cmentarzu komunalnym - informuje Małgorzata Grybel, rzeczniczka nowosądeckiego magistratu. Po przeniesieniu szczątków czerwonoarmistów na cmentarz, pomnik zostanie ostatecznie rozebrany, a tablica nagrobna trafi do nowosądeckiego muzeum.

Reklama

- To historyczny moment dla miasta, bo w końcu zniknie z jego mapy symbol okupacji sowieckiej, nie możemy gloryfikować agresora, który przyczynił się do śmierci wielu naszych rodaków - uważa Leszek Zakrzewski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu.

Rozbiórki pomnika od lata domagały się organizacje kombatanckie i niepodległościowe. Po licznych manifestacjach i apelach, w ubiegłym roku usunięto z monumentu emblematy sowieckie.

Pomnik Armii Czerwonej wzniesiono w Nowym Sączu po zakończeniu II wojny światowej. Rok później został wysadzony w powietrze przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Później jednak został odbudowany.

Na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu złożone będą też docelowo szczątki czerwonoarmistów z innych 8 miejsc na terenie Małopolski. Oprócz Nowego Sącza, groby żołnierzy radzieckich są między innymi w gminach: Mszana Dolna, Lipnica Wielka czy Wieliczka