Ograniczenia obejmą w szczególności bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony i - jak wyjaśnia MON - sportowe urządzenia latające (zarówno profesjonalne, jak i amatorskie - w tym zdalnie sterowane).

Podczas Szczytu NATO ograniczenia w ruchu lotniczym będą obowiązywać od 7 do 10 lipca 2016 r. w promieniu 100 kilometrów od Warszawy. Dodatkowo wyznaczono rejon bezpośrednio w otoczeniu PGE Narodowego (o promieniu 3 kilometrów), w którym określono bardziej restrykcyjne zasady wykonywania lotów.

Kategoryczny zakaz lotów dronów dotyczy wszystkich rodzajów działalności lotniczej, zarówno wykonywanych w celach sportowo-rekreacyjnych, jak i innych, czyli w celach „komercyjnych”. Zakaz lotów dotyczy też tych operatorów modeli latających i bezzałogowych statków powietrznych, dla których zostały wydane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej długoterminowe warunki lotów w strefach kontrolowanych lotnisk.

Ograniczenia nie mają wpływu na loty pasażerskie z lotnisk Okęcie, Modlin, Radom, Łódź, Lublin.

W wyznaczonej strefie zwolnione z zakazu są tylko loty o statusie HEAD (najwyższych władz państwa), SAR (lot wykonywany w akcji poszukiwawczo – ratowniczej), HOSP (lot wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej, zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), loty statków powietrznych wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej oraz loty lotnictwa państwowego, z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przewidziało możliwość wykonywania operacji lotniczych w sytuacjach szczególnych, nieplanowanych dla lotów, które nie są wyłączone z ograniczeń. Taka możliwość istnieje jedynie za zgodą szefa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, po uprzednim złożeniu wniosku, nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem.

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego dążymy do wyeliminowania ryzyka incydentów, jakie mogą się wydarzyć - podkreśla resort w komunikacie.

Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów oraz sportowych urządzeń latających (motolotnie, paralotnie oraz balony) w strefach objętych ograniczeniami. Każdy, kto złamie wprowadzony zakaz, musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi.