Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejną edycję konkursu ofert na dofinansowanie budowy strzelnic, które będą umożliwiały prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Reklama

Zgodnie z założeniami, samorządy które zostaną zakwalifikowane do programu, będą mogły uzyskać dotacje z resortu na budowę strzelnicy, w tym jej pierwsze wyposażenie.

Warunkami ubiegania się o dotacje jest dysponowanie nieruchomością przez samorząd i pokrycie co najmniej 20 proc. kosztów budowy, w tym jej pierwszego wyposażenia.

MON przekonuje, że program "Strzelnica w powiecie" jest odpowiedzią na zwiększające się zainteresowanie sportem strzeleckim oraz kwestiami bezpieczeństwa wśród Polaków. "Celem strategicznym projektu jest odbudowa umiejętności strzeleckich w społeczeństwie" - informuje ministerstwo w komunikacie.