Ćwiczenie "Gniewosz-24" będzie przebiegało na zasadzie "gry decyzyjnej" co oznacza, że uczestnicy będą musieli podejmować decyzje w różnych symulowanych scenariuszach zagrożeń - poinformowano w komunikacie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Reklama

Cel ćwiczenia "Gniewosz-24"

Celem jest przetestowanie gotowości i współdziałania różnych jednostek administracji publicznej oraz służb w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Ćwiczenie ma również na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego.

Zaangażowane służby i administracji

W ćwiczeniu wezmą udział różne służby, inspekcje oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej. Jest to ważne wydarzenie, które pozwoli na ocenę procedur i przygotowanie odpowiednich planów działania na wypadek zagrożeń.

Gniewosz-23

Ćwiczenie “Gniewosz-23” było jednym z największych w historii ćwiczeń obronnych przeprowadzonych w województwie zachodniopomorskim. 3-6 października 2023r. w regionie koszalińskim trwały ćwiczenia, gdzie można było usłyszeć różne sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.