Naszą intencją jest pomoc wszystkim przedsiębiorcom, by mogli nadal zarabiać i utrzymywać miejsca pracy – podkreśla prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który w czwartek podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia przez miasto szczególnych rozwiązań pomocowych. Dodał, że to działanie także w interesie miasta, bo budżet nie bierze się znikąd, ale z podatków mieszkańców i działających w Krakowie firm. Udzielając teraz pomocy, godzimy się na uszczuplenie budżetu miasta, ale jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie wszyscy na tym skorzystamy – dodał Majchrowski.

Reklama

Zapowiedział, że do 30 kwietnia Urząd Miasta Krakowa utworzy Punkty Doradztwa Kryzysowego, których zadaniem będzie udzielanie pomocy przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosków o uzyskanie pomocy zarówno w ramach krakowskiego programu "Pauza", jak i rządowej "tarczy antykryzysowej" oraz innych programów, które mają wesprzeć podmioty gospodarcze w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi epidemii COVID-19.

Krakowscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. z odroczenia zapłaty podatków lokalnych, obniżenia czynszu za lokal komunalny w czasie, gdy firma nie funkcjonowała i za pośrednictwem Grodzkiego Urzędu Pracy ubiegać się o: dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników, uzyskanie nisko oprocentowanej pożyczki dla firm i dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych. Dzierżawcy targowisk miejskich, których przychód uległ znacznemu zmniejszeniu w związku ze stanem epidemii, będą mieć obniżony czynsz dzierżawny.

Prezydent miasta zdecydował także, że terminy zezwoleń na pracę sezonową oraz na pobyt czasowy dla cudzoziemca, który złożył wniosek w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz terminy pozwoleń, które upłynęły w tym czasie ulegają przedłużeniu.

Urząd Miasta nadal będzie prowadził i upubliczniał wykaz lokali gastronomicznych w Krakowie, które funkcjonują i oferują możliwość zamówienia w nich jedzenia na wynos lub z dostawą.

Prezydent Krakowa chce skierować pod obrady Rady Miasta uchwałę, na podstawie której będzie możliwe wypłacenie jednorazowej dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów rodzica, w wysokości 300 zł na jedno dziecko, by pomóc tym placówkom przetrwać do momentu wznowienia normalnej pracy.

Miasto przygotowało też pakiet wsparcia dla klubów sportowych, które będą mogły wystąpić z wnioskiem o odroczenie opłat czynszowych za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i zyskać dodatkowe pieniądze na zadania związane z upowszechnianiem sportu.

Kraków zwiększy środki na programy stypendialne z myślą o artystach, którzy w czasie epidemii zostali pozbawieni możliwości zarobkowania. W lokalach miejskich, w których prowadzona jest działalność kulturalna (księgarnie, antykwariaty, kina studyjne, galerie sztuki, instytucje kultury) możliwe będzie – na wniosek najemcy - obniżenie czynszu, a do końca roku nie będzie podwyżki czynszów za pracownie twórcze.

Do 1 lipca odroczona została podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych i w zasobie Skarbu Państwa. Wydział ds. turystyki do najbliższego poniedziałku ma przedstawić koncepcję wsparcia branży turystycznej. Władze miasta zapewniają, że podejmą wszelkie możliwe działania, finansowane m.in. z funduszy zewnętrznych, aby odbudować sektor turystyczny po epidemii Covid-19.