Czas jednego okrążenia Ziemi wokół Słońca nazywa się rokiem gwiazdowym i odpowiada on 365,256 dniom czasu słonecznego. Fakt, że nie jest to pełna liczba, stworzył potrzebę zastosowania roku przestępnego. Nie każdy rozumie genezę roku przestępnego, a nawet wielu ludzi nie potrafi wskazać, kiedy on występuje. Podczas gdy żyjemy z dnia na dzień, nie przejmując się mijającym czasem, temat miesięcy, tygodni, czy nawet godzin jakie możemy wykorzystać przed kolejnym dopiskiem w metryce może być naprawdę fascynujący.

Reklama

Ile dni ma rok? Ile dni ma rok przestępny?

Standardowy rok charakteryzuje się występowaniem 365 dni i następuje po sobie aż trzy razy. Rok przestępny jest dłuższy o jeden dzień, więc wynosi 366 dni i jak nietrudno policzyć, występuje raz na cztery lata. Za miesiąc przestępny uznawany jej luty, będący też najkrótszym miesiącem występującym w kalendarzu. Podczas trwania zwykłego roku, luty ma 28 dni, a w przypadku roku przestępnego, analogicznie jest to 29 dni.

Ile tygodni ma rok?

Często chcąc opisać miesiąc występującą w nim liczbą tygodni, podaje się liczbę 4, co jest wynikiem dużego uśrednienia. Gdyby była to prawda, na rok składałoby się zaledwie 48 tygodni. W rzeczywistości na rok składa się aż 52 tygodnie, a jako, że te rozpoczynają się zawsze od poniedziałku, pierwszy tydzień każdego roku zwykle nie jest liczony od 1 stycznia. Przykładowo w roku 2021 za pierwszy tydzień uznaje się ten, który rozpoczął się w poniedziałek 4 stycznia, a skończył w niedzielę 10 stycznia.

Miesiące, dni, godziny — ciekawostki na temat długości roku

Cechą stałą dla każdego roku jest występowanie tej samej liczby miesięcy - niezmiennie od tego, czy trwa rok zwykły, czy przestępny, tych jest 12. Podobnie wartość stałą stanowią następujące po sobie pory roku, takie, jak zima, wiosna, lato i jesień. Co ciekawe, nie na całym świecie te same miesiące oznaczają czas trwania tych samych pór roku. Przykładowo w Australii, w której klimat znacząco odbiega od tego, który znamy z Polski, we wrześniu rozpoczyna się wiosna i analogicznie w grudniu lato, w marcu jesień, a w czerwcu zima.

Zwykły rok można wyrazić też za pomocą godzin, a tych jest 8 760, chociaż zwykle próbując na oko ocenić ich liczbę, spodziewamy się większego wyniku. Trudno się więc dziwić, że to właśnie czasu najczęściej nam brakuje. Szczególnie może to dotknąć osoby aktywne zawodowo, które w pracy rocznie mogą spędzić nawet 2008 godzin, a to stanowi prawie jedną czwartą część całego roku.

Reklama

Czy rok 2022 będzie rokiem przestępnym? Jak to sprawdzić?

W dobie nowoczesnej technologii, sprawdzenie czy rok jest przestępny, czy też nie, nie nastręcza większych trudności, jednak w rzeczywistości określenie rodzaju danego roku jest naprawdę proste i nie wymaga korzystania ani z kalendarza, ani też z innych źródeł. Rozwiązanie tej zagadki bazuje na dziecinnie prostej matematyce, mianowicie jeśli liczba tworząca dany rok dzieli się przez 4, wówczas mówimy o roku przestępnym.

Sprawdźmy to na prostym przykładzie roku 2000, który był rokiem przestępnym. 2000 dzielone na 4 daje równe 500, zatem wszystko się zgadza. Spróbujmy teraz z nadchodzącym rokiem 2022. 2022 dzielone na 4 daje 505,5, a zatem, jako że wystąpiła tu wartość po przecinku - rok 2022 nie będzie rokiem przestępnym. Szybko możemy też określić, że z następnym rokiem przestępnym będziemy mieli do czynienia dopiero w 2024.

Analizując dokładnie każdy rok z osobna, możliwe jest podzielenie go na czynniki pierwsze, a co za tym idzie, wyrażenie składowych w prostych liczbach, o których zwykle nawet nie myślimy. Takie podejście stanowi nie tylko ciekawe źródło istotnych informacji, ale dla wielu osób może okazać się dodatkową motywacją w celu dążenia do lepszego zarządzania własnym czasem.