Cała prawie Armenia została dotknięta tą straszliwą stratą, a potem traumą, związaną z wybiciem tylu ludzi - podkreślił profesor Andrzej Zięba. Ormianie stracili ponad 1,5 miliona rodaków. - To była strata przewyższająca starty jakiegokolwiek państwa, uczestniczącego w I wojnie światowej, chociaż Ormianie w tej wojnie nie uczestniczyli - powiedział profesor Zięba.

Reklama

To właśnie pod wpływem rzezi Ormian prawnik Rafał Lemkin, studiujący najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem Uniwersytecie Lwowskim, opracował termin "ludobójstwo". Jest on także pomysłodawcą i współautorem międzynarodowych unormowań prawnych, pozwalających ścigać sprawców takich zbrodni - przypomina profesor.

Ludobójstwo Ormian oficjalnie uznały między innymi: Austria, Francja, Grecja, Holandia, Kanada, Litwa, Niemcy. Polski Sejm dokonał tego przez aklamację w 2005 roku. Pięć lat później ludobójstwo Ormian zostało uznane przez Stany Zjednoczone.