Organizator unieważnia konkurs (…), gdyż wykluczono (…) jedynego uczestnika, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału – głosi komunikat podpisany przez dyrektora Muzeum Piotra Cywińskiego.

Placówka ogłosiła konkurs z początkiem sierpnia br. Przyszła wystawa polska w bloku 15 będzie istotnym rozszerzeniem przygotowywanej aktualnie nowej wystawy głównej. W KL Auschwitz było uwięzionych ponad 140 tys. polskich więźniów. W ramach Zagłady Niemcy skierowali do obozu ok. 300 tys. polskich Żydów. Wielu Romów, których tu zamordowano także pochodziło z przedwojennych terenów Rzeczypospolitej – wskazywał wówczas Cywiński.

Reklama

Łukasz Lipiński z biura prasowego Muzeum przypomniał, że istniejąca wystawa stała prezentowana jest w bloku 15 na terenie byłego obozu Auschwitz I od 1985 r.

Lipiński zaznaczył, że ekspozycja "Walka i martyrologia narodu polskiego w latach 1939-1945" jest obecnie jedną z najstarszych, jakie są prezentowane na terenie Miejsca Pamięci.

Reklama

Nowa wystawa, która miałaby powstać w ciągu najbliższych trzech lat, zajmie dwa piętra historycznego bloku 15. Zostanie ona sfinansowana z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dodał.

Wystawa będzie prezentowała losy Polaków w niemieckim obozie, traktując o początkach wojny i okupacji niemieckiej w Polsce, obrazując skalę prześladowań, planowość dokonywanych przez niemiecką policję aresztowań oraz towarzyszące im okrucieństwo. Przedstawiać będzie historię pierwszych więźniów obozu – Polaków i polskich Żydów, pełniąc funkcje wprowadzenia do narracji edukatorów Miejsca Pamięci o genezie Auschwitz oraz stanowiąc prolog do historii Zagłady.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Pierwszy transport polskich więźniów politycznych z Tarnowa przybył do Auschwitz 14 czerwca 1940 r. Polacy stanowili drugą, pod względem liczby osób deportowanych do obozu, grupę więźniów.

Reklama

Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je ponad 2,32 mln osób. W br. w związku z pandemią liczba ta prawdopodobnie nie przekroczy 600 tys.