Pieskow powiedział na codziennym briefingu dla prasy, że nie doszło do przewartościowania wydarzeń w Katyniu, dlatego - jego zdaniem - "nie ma powodu do dyskusji". Oświadczył także, że Katyń jest "trudnym i wielowymiarowym tematem".

Reklama

Przedstawiciel Kremla wspomniał o "ostatnim wspólnym wydarzeniu" polsko-rosyjskim poświęconym upamiętnieniu Katynia; powiedział, że wówczas wyrażone zostały wszystkie oceny na ten temat.

Agencja TASS przypomina w tym kontekście, że we wrześniu 2009 roku obecny prezydent, a wówczas premier Rosji Władimir Putin złożył wizytę w Polsce, gdzie uczestniczył w obchodach związanych z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Według słów Pieskowa, "tam zabrzmiały wszystkie oceny, tam zbierali się wszyscy historycy i obecny był prezydent Federacji Rosyjskiej" i "należy się orientować na te wszystkie oceny".

Jednocześnie rzecznik Putina zarzucił stronie polskiej, że - jak to ujął - "często zamyka oczy na to, co wydarzyło się w naszej wspólnej historii, i skłonna jest, by a priori mieć wrogie nastawienie i zaprzeczać realiom". Jak ocenił, "można tylko ubolewać w tej kwestii".

Wcześniej ambasada RP w Moskwie oświadczyła, że na konferencji zorganizowanej niedawno przez Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne (RWIO) padły wypowiedzi "dążące do zakłamania faktów związanych ze Zbrodnią Katyńską w Twerze i Miednoje". Ambasada wskazała, że uczestniczący w konferencji jeden z deputowanych niższej izby parlamentu Rosji, Aleksiej Czepa, oświadczył, że jest gotowy inicjować anulowanie uchwały na temat Katynia przyjętej w 2010 roku. Uchwała ta potwierdzała odpowiedzialność ZSRR za zbrodnię katyńską i zawierała jej potępienie. Dokument z 2010 roku wskazywał też, że zbrodnia ta została dokonana na rozkaz Józefa Stalina.

Zafałszowanie odpowiedzialności NKWD. Rosja anuluje uchwałę?

Reklama

W naszej ocenie wersja historii propagowana podczas konferencji miała na celu zafałszowanie odpowiedzialności NKWD za Zbrodnię Katyńską w Miednoje oraz uwierzytelnienie stalinowskiej wersji mordu, która obarczała winą nazistowskie Niemcy - podkreśliła ambasada.

Zaznaczyła, że jest zaskakujące, iż konferencja uzyskała legitymację deputowanych do Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji, którzy byli jej uczestnikami. Deputowani ci "zapowiedzieli anulowanie uchwały z 26 listopada 2010 roku, w której potwierdzono odpowiedzialność ZSRS za Zbrodnię Katyńską" - wskazano w komunikacie. Uczynił to deputowany Aleksiej Czepa, który - jak wskazuje w oświadczeniu ambasada - zapewnił, iż jest gotowy do wystąpienia z inicjatywą w sprawie anulowania uchwały.

W uchwale z 2010 roku "nie tylko potępiono Zbrodnię Katyńską, ale także wskazano, iż została ona dokonana na rozkaz Józefa Stalina i innych radzieckich przywódców" - przypomniała ambasada RP. Tymczasem uczestnicy konferencji pod egidą RWIO mówili o politycznym charakterze tego dokumentu - zauważyła polska placówka.

Pamiątkowe tablice? "Nie ma przesłanek prawnych i historycznych"

W komunikacie ambasady podkreślono, że konferencja RWIO odbyła się w miejscowości Swietlica w obwodzie twerskim, w bezpośrednim sąsiedztwie monastyru Niło-Stołobieńskiego, znanego w polskiej historiografii jako obóz dla jeńców polskich w Ostaszkowie, i na Uniwersytecie Medycznym w Twerze.

Polscy dyplomaci podkreślili, że na konferencji "podniesiona została kwestia dwóch tablic pamiątkowych, które wiszą na terenie monastyru Niło-Stołobieńskiego, i które upamiętniają obóz jeniecki oficerów polskich i obóz jeniecki funkcjonujący tu w okresie późniejszym". Uczestnicy konferencji RWIO podawali w wątpliwość zasadność dalszego umiejscowienia tablic we wskazanym wyżej miejscu. Uznano, że nie ma ku temu przesłanek prawnych i historycznych - relacjonuje ambasada.

Żaryn: Rosja uzasadniając politykę imperialną zakłamuje sowieckie zbrodnie na Polakach

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że nie doszło do przewartościowania wydarzeń w Katyniu, dlatego - jego zdaniem - "nie ma powodu do dyskusji". Oświadczył także, że Katyń jest "trudnym i wielowymiarowym tematem". Jednocześnie zarzucił Polsce "zamykanie oczu na to, co wydarzyło się we wspólnej historii" Polski i Rosji.

Odnosząc się do słów Pieskowa Żaryn powiedział PAP, że Federacja Rosyjska prowadzi stałą walkę informacyjną przeciwko Polsce, której jednym z ważnych obszarów pozostaje manipulowanie obrazem przeszłości.

Federacja Rosyjska promuje tezy o +wyzwoleńczej+ działalności Armii Czerwonej. Cała polityka historyczna Rosji zdominowana jest przez ten fałszywy przekaz. Na nim budowany jest współczesny rosyjski imperializm – ocenił rzecznik.

Kreml próbuje wykazać, że historia daje Rosji prawo bycia strażnikiem światowego pokoju - bowiem to właśnie Moskwa uratowała świat od zagrożenia ze strony nazistowskich Niemiec – dodał.

Rzecznik ocenił, że dla Rosji ten przekaz jest na tyle ważny, że Kreml w sposób systematyczny zakłamuje sowieckie i rosyjskie zbrodnie popełniane na innych narodach. Te działania dotykają Polaków – Polacy, na bazie kłamstw dotyczących historii, są atakowani przez Rosję w ostatnich latach bardzo często - stwierdził.

Budując przekaz o własnej legitymacji do prowadzenia polityki imperialnej Rosja zakłamuje sowieckie zbrodnie na Polakach, jak np. Zbrodnię Katyńską, w czasie której zamordowano ponad 20 tys. Polaków. Rosyjska propaganda stara się manipulować obrazem tego strasznego ludobójstwa, by rozmyć odpowiedzialność Kremla – powiedział PAP Żaryn.

W jego ocenie Rosja stara się również wypaczyć obraz Stalina, który współpracując z Hitlerem ponosi współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej.

Współpraca Stalin-Hitler, kooperacja Moskwy i Berlina w czasie II wojny światowej - to tematy wymazywane przez Rosję z publicznych przekazów. Kreml robi to świadomie, cynicznie kłamiąc na temat okoliczności niemiecko-rosyjskiego ataku na Polskę we wrześniu 1939 roku, na temat sowieckich zbrodni z czasów II wojny i późniejszych, a także prezentując swoją ofensywę wojenną z 1944-45 roku, jako wyzwolenie Polski. Rosja stara się historię zastąpić kłamstwem, pasującym do jej politycznych potrzeb – stwierdził.

Dodał, że Kreml oprócz prowadzenia systematycznych działań informacyjnych sięga również po decyzje formalne i polityczne.

W takie działania wpisuje się zapowiedź deputowanego niższej izby parlamentu Rosji, Aleksieja Czepa, który wyraził gotowość zainicjowania anulowania uchwały na temat Katynia przyjętej w 2010 roku - potwierdzającej odpowiedzialność ZSRR za Zbrodnię Katyńską oraz dokonania jej na rozkaz Józefa Stalina. Rosyjscy politycy zapowiadali taką samą inicjatywę dotyczącą uchwały krytykującej podpisanie Paktu Hitler-Stalin. Porozumienie, które otworzyło drogę do ataku na Polskę w 1939 roku, jest dla Kremla sprawą bardzo niewygodną" - powiedział Żaryn. "Dlatego zarówno o Katyniu jak i pakcie Hitler-Stalin Moskwa będzie kłamać coraz głośniej – dodał.