Jak solidarnościowy zryw, który w końcu doprowadził do upadku komunizmu, wspominają bohaterki tamtych wydarzeń?