W swoim wpisie przypomniał, że paszporty te zostały wystawione "przez Poselstwo RP w Szwajcarii, Światowy Kongres Żydów i inne organizacje, aby ratować Żydów przed Holocaustem". "Szukamy brakujących nazwisk ok. 5-7 tys. Żydów" - dodał Kumoch.

Reklama

Gdzie szukać listy Ładosia?

Udostępnioną online listę Aleksandra Ładosia, którego historię opisał po raz pierwszy "Dziennik Gazeta Prawna", znaleźć można w wersji angielskojęzycznej na stronie passportsforlife.pl/lista-ladosia i po polsku na stronie paszportyzycia.pl/lista-ladosia.

Jak wyjaśniono na stronie Instytutu Pileckiego, "lista Ładosia to spis osób, na których nazwiska w okresie II wojny światowej zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie przez Poselstwo RP w Bernie i organizacje żydowskie w Szwajcarii".

"Dzięki wielomiesięcznej kwerendzie udało nam się zidentyfikować 3 tys. 253 posiadaczy paszportów i poświadczeń obywatelstwa Paragwaju, Hondurasu, Haiti i Peru, przygotowanych przez nielegalną strukturę nazwaną przez nas grupą Ładosia. Działała ona na terenie neutralnej Szwajcarii i była zogniskowana wokół Poselstwa RP w Bernie współpracującego z co najmniej dwoma żydowskimi ośrodkami w Genewie i Zurychu" - podkreślono.

Zaznaczono, że "na liście Ładosia figurują imiona i nazwiska 2 tys. 992 osób". "Zebrane dane obejmują też 261 bezimiennych członków rodzin niektórych spośród wymienionych osób. Ich danych osobowych nie udało się ustalić ze względu na brak informacji w źródłach" - dodano.

Ile nazwisk pozostaje nieznanych?

"Oceniamy, że wciąż nieznane są nazwiska od około 5 do 7 tys. posiadaczy paszportów i poświadczeń obywatelstwa wystawionych przez grupę Ładosia" - napisano. "Dlatego zwracamy się również z prośbą o pomoc w ustaleniu losów posiadaczy dokumentów wystawionych przez polskich dyplomatów" - zaapelowano na stronie Instytutu Pileckiego.