Józef Tusk w katalogu aukcyjnym opisany jest jako gdańszczanin, marynarz, urzędnik kolejowy i lutnik. Pamiątki, jakie trafiły na aukcję, dotyczą okresu od 1923 roku do lat 70. XX wieku.

Reklama
Inne

Wśród dokumentów dziadka Donalda Tuska można znaleźć między innymi książeczkę Związku Zawodowego Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Wolne Miasto Gdańsk, przedwojenne zaświadczenie dowodzące przynależności Józefa Tuska do mniejszości polskiej. Są także legitymacje potwierdzające jego pobyt w obozach koncentracyjnych Stutthof i Neuengamme w latach 1939-1942. Z okresu okupacji zachowała się także niemiecka karta zaopatrzeniowa wydana przez hitlerowskie władze Sopotu. Jest również prawdziwa perła: skrzypce wykonane własnoręcznie przez Józefa Tuska w 1982 roku, który w tym czasie był już cenionym lutnikiem.

Jak możemy przeczytać w katalogu domu aukcyjnego "Lamus", u dziadka Donalda Tuska gitary akustyczne zamawiali między innymi Maryla Rodowicz i Czesław Niemen.

Reklama

Aukcja pamiątek odbędzie się 24 maja.