Normalny, ludzki odruch, żeby ratować drugiego człowieka i to tylko nam przyświecało, to był cel. (...) Człowiek sobie zdawał sprawę, że cała rodzina mogła być aresztowana i rozstrzelana czy powieszona, ale wtedy się nie myślało już o konsekwencjach, tylko już się brnęło dalej, do końca - tłumaczy Rogoziński.

Reklama

Rodzina Rogozińskich mieszkała przed wojną w Sosnowcu. W 1942 r. Niemcy utworzyli w tym mieście getto. Rogozińscy zaczęli ukrywać w swoim domu żydowską rodzinę Szpringerów. Szlomo, Pinchas, Majer i Wolf przeżyli wojnę.

Mieszkaliśmy obok niemieckich magazynów wojskowych i pod nosem Niemców przechowywaliśmy (Żydów - przyp. red.). To były trzy osoby i dziecko, z tym że dziecko było przez nas dane do przechowania do znajomych. Opiekowaliśmy się nimi, nocą wyprowadzaliśmy ich, żeby zaczerpnęli świeżego powietrza - opowiada Rogoziński.

Tytuł "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" przyznawany jest przez jerozolimski instytut Yad Vashem osobom, które z narażeniem własnego życia i życia swoich bliskich ratowały Żydów z Zagłady podczas II wojny światowej. Wręczeniu odznaczenia (często przyznawanego pośmiertnie) towarzyszy uwiecznienie nazwiska na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych Yad Vashem oraz nadanie honorowego obywatelstwa Izraela.

Na medalu znajduje się sentencja: "Kto ratuje jedno życie, ten jakby ratował cały świat". W styczniu 2016 r. liczba odznaczonych na całym świecie wynosiła 26.120 osób. Polacy stanowią największą grupę wśród Sprawiedliwych – jest ich 6620.

Reklama