TK uznał zasadność tylko jednego zarzutu skargi konstytucyjnej na zapisy Prawa prasowego, pochodzącego z lat PRL. Za niezgodny z konstytucją pięciu sędziów TK uznało zapis przewidujący karanie grzywną lub ograniczeniem wolności za przestępstwo wydawania niezarejestrowanego czasopisma.

Reklama

Za zgodną z konstytucją uznano zaś obowiązkową rejestrację czasopism przez sąd. Umorzono sprawę zarzutów skargi co do obowiązku podawania we wniosku rejestracyjnym takich danych, jak częstotliwość ukazywania się danego pisma.