Naszym celem było stworzenie kampanii, która podkreśli wizerunek Telewizji Polskiej jako stacji, która ma określone tradycje, stacji będącej blisko widza, koncentrującej się na różnych obszarach działań. Do udziału w spotach zaprosiliśmy osoby będące autorytetami w gatunkach telewizyjnych zgodnych z zadaniami Telewizji Polskiej jako nadawcy publicznego. Osobowości te są także bardzo dobrze oceniane przez widzów w badaniach marketingowych i postrzegane jako profesjonalne, autentyczne, z klasą, własnym stylem oraz pasją – mówi Iwona Bocian – Zaciewska, Dyrektor Biura Marketingu TVP.

Reklama

W kampanii wzięli udział: Grażyna Torbicka, Tomasz Lis, Wojciech Mann, Włodzimierz Szaranowicz i Artur Żmijewski. Są to osoby od lat związane z Telewizją Polską
i reprezentujące poszczególne obszary działalności telewizji publicznej: kulturę, film, publicystykę, informację, rozrywkę oraz sport.

W założeniach kampania eksploruje idee różnicujące Telewizję Polską względem stacji komercyjnych. Chciałem, aby różnicowanie to odnaleźć można było również w formie – prostej, a jednocześnie oryginalnej – nie będącej jedynie kopią zagranicznych kampanii wizerunkowych – mówi Maciej Szwabe, Z-ca Dyrektora Biura Marketingu TVP, pomysłodawca i reżyser spotu.

Kampania obejmie anteny Telewizji Polskiej: TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Kultura, TVP HD. Zakłada emisję 60-cio sekundowego spotu wizerunkowego koncentrującego się na przekazie emocjonalnym i wrażeniowym oraz 5 spotów koncentrujących się na warstwie przekazu werbalnego, z których każdy poświęcony jest innej osobowości telewizyjnej.

Reklama