Hierarcha, który pełni też funkcję przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, odprawił dla pielgrzymów mszę w jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej.

Reklama

W homilii zachęcał zebranych do modlitwy o wstawiennictwo Maryi, podkreślając m.in., że jej kult na Jasnej Górze jest ważnym elementem jednoczącym. Cytował przy tym słowa Jana Pawła II, że w obliczu ateizacji i liberalizmu trzeba ufać w mądrość narodu opartą na ewangelii, fundamencie krzyża oraz zaufaniu do Maryi.

Mówiąc o kryteriach i motywacji pracy dziennikarza, ale też np. polityka, abp Depo wskazał - nawiązując do ewangelicznej prośby Salomona - że sukces czy korzyść materialną trzeba budować na prawdzie. Inaczej mogą one okazywać się zwodnicze, prowadząc do fałszowania prawdy i niesprawiedliwości. W tym kontekście zaapelował o modlitwę do Matki Bożej o serce rozumne do rozróżniania prawdy i kłamstwa.

Jak podkreślił arcybiskup,walka o prawdę wciąż trwa: i tę w sumieniach ludzi i historyczną, która pomaga zachować naszą tożsamość.

Hierarcha przytoczył zadania sformułowane kiedyś przez Jana Pawła II wobec wyzwań współczesnego świata: zachowania pełnej wolności religijnej, poszanowania osobowego wymiaru rozwoju, ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, troski o rozwój i umocnienie rodziny, dowartościowania kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się ludzi oraz ochrony środowiska. Podkreślił ich ciągłą aktualność.

Reklama

Odwołując się natomiast do myśli papieża Benedykta XVI, metropolita częstochowski zaakcentował potrzebę dialogu m.in. z niewierzącymi, który jednak nie może oznaczać kompromisu z prawdą.

Reklama

Abp Depo nawiązał też do apelu papieża Pawła VI, który na jednej z audiencji w 1968 r. wołał, że obowiązkiem chwili jest kochać Kościół. Paweł VI diagnozował przy tym istnienie prasy, która wydaje się nie mieć innego zadania, jak rozpowszechnianie niekorzystnych informacji o zdarzeniach i osobach życia Kościoła. Metropolita ocenił, że tamta diagnoza nadal ukazuje rzeczywistość.

Jak wynika z informacji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP), inicjatorem pielgrzymki był łódzki oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, a SDP przyłączyło się do realizacji tego pomysłu. Za stały termin corocznych spotkań przyjęto, w porozumieniu z jasnogórskimi paulinami, drugą sobotę października.

W zapowiedzi tegorocznego spotkania jego organizatorzy wskazali, że poza wymiarem duchowym celem wyjazdu do Częstochowy jest integracja środowiska dziennikarskiego wokół wartości katolickich: Bóg - Kościół - Ojczyzna - Godność - Prawda - Wytrwałość - Solidarność - Wolność.

Za motto spotkania przyjęto słowa z Ewangelii św. Jana: Kto idzie ze Mną, nie będzie chodził w ciemności. W pielgrzymce uczestniczyli m.in. przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów.