Wcześniej Sąd Okręgowy oddalił odwołanie nadawcy od decyzji Przewodniczącego KRRiT z 11 marca 2011, nakładającej na spółkę karę w wysokości 300 000 zł za łamanie przepisów Ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie ochrony małoletnich.

Reklama

Chodzi o jeden z odcinków "Rozmów w toku" Ewy Drzyzgi, zatytułowany "Najlepsza na świecie jest miłość w klozecie”, która została wyemitowana 4 października 2010 r. o godz. 15.55 czyli w tzw. czasie chronionym, oznaczona symbolem ,,od lat 12”, a omawiano w niej tematykę ,,przypadkowego i szybkiego seksu”.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza wykazała, że audycja zawierała treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich. Prezentowane w audycji relacje młodych kobiet o prowadzonym przez nie życiu seksualnym stanowiły obraz współżycia seksualnego sprzeczny z moralnością i dobrem społecznym.

Przewodniczący KRRiT stwierdził naruszenie art. 18 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji i na podstawie art. 53 ust. 1 nałożył na spółkę TVN karę w wysokości 300 tys. zł.