Aleksiej Simonow jest rosyjskim reżyserem, pisarzem oraz wieloletnim działaczem na rzecz wolności słowa i swobody uprawiania zawodu dziennikarza w Rosji. Od 1991 roku szefuje Fundacji Obrony Głasnosti. Autor wielu publikacji na temat wolności słowa i dziennikarstwa. Jego fundacja prowadzi programy na rzecz wolności informacji, m.in. ochrony i wspierania niezależności lokalnych dziennikarzy, relacji między władzą a mediami, ujawniania przypadków stosowania przemocy wobec dziennikarzy, informowania międzynarodowej opinii publicznej o naruszeniach wolności słowa w Rosji.

Reklama

Nagroda Wolności Słowa IAPC przyznawana jest osobie lub organizacji za szczególny wkład w walkę lub obronę wolności słowa, za tworzenie warunków lub wspieranie wysiłków na rzecz wolności słowa. Laureata wyłaniają press cluby z 27 krajów, zrzeszone w IAPC. Na nagrodę składają się medal oraz 10 000 euro.

Nagroda zostanie wręczona we wtorek, 16 grudnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Uroczystość wręczenia nagrody jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Press Clubów (IAPC) powstało w 2002 roku w celu upowszechniania etyki dziennikarskiej oraz prawa do swobodnej informacji. W IAPC zrzeszone są press cluby z ponad dwudziestu państw Europy, Ameryki Północnej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Azji i Australii. Celami IAPC są wspieranie dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy ludźmi mediów na całym świecie, dbałość o swobodny dostęp do informacji, podnoszenie poziomu etycznego mediów, a także wspieranie wysiłków na rzecz wolności słowa na świecie.

International Association of Press Clubs pomaga także tysiącom członków press clubów w pracy dziennikarskiej zarówno swoich krajach, jak i podczas wykonywania zadań korespondenta zagranicznego. Stowarzyszenie wspiera wiele organizacji działających na rzecz swobody wypowiedzi, ochrony pracowników mediów i utrzymania wysokich standardów etycznych.