Nagrodę tą otrzymują dziennikarze, którzy w ubiegłym roku mieli największy udział w działaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Artur Radwan w redakcji od kilku lat zajmuje się m.in. tematyką wojskowa związaną z Narodowymi Siłami Rezerwowymi oraz służbą zawodową żołnierzy. W przygotowywanych przez niego artykułach wskazuje na różnego rodzaju problemy prawne, jakie mogą napotkać kandydaci do pracy w armii, ale także samych mundurowych w trakcie służby. Stara się na bieżąco przybliżać przepisy pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych, a także te dotyczące powszechnej obrony RP.

Reklama

W interpretacji tych przepisów pomaga mu doświadczenie zawodowe, które nabył pracując w departamencie prawnym Ministerstwa Obrony Narodowej. W przedstawianych przez niego artykułach nie brakuje też materiałów, które sygnalizują potrzeby zamiany w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Warto wspomnieć o opisywanych matkach służących w armii, które zdane są na łaskę dowódców, jeśli chcą zaopiekować się chorymi dziećmi. Jest również nieustannym orędownikiem wprowadzenia dodatkowych zachęt do służby dla rezerwistów. Co więcej w ubiegłym roku opisywał też konieczność ucywilnienia większej liczby stanowisk w administracji wojskowej. Pomaga też zrozumieć żołnierzom z korpusu szeregowych zawodowych, dlaczego cześć z nich nie może służyć w armii dłużej niż 12 lat.

Gratulujemy!