Elżbieta Kruk argumentowała, że obecna forma własności mediów publicznych utrudnia im realizację misji. - Wstępny projekt, który jest opracowany w zasadzie, on przekształca, odchodzi od tego rozwiązania spółek akcyjnych, spółek Skarbu Państwa. Jestem przekonana, że to właściwe rozwiązanie. To nie jest oczywiście panaceum. To, że media publiczne mają dziś formułę Skarbu Państwa nie jest jedynym powodem, że mamy problemy z realizacją misji publicznej, ale jest to istotny powód - powiedziała posłanka PiS.

Reklama

Zdaniem przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, tzw. duża ustawa medialna powinna być projektem rządowym. Elżbieta Kruk mówiła w Trójce, że jednym z argumentów za taką ścieżką legislacyjną jest kwestia przeprowadzenia konsultacji międzyresortowych. Miałyby one dotyczyć między innymi finansowania mediów publicznych.

Posłanka przyznała, że prace nad tą częścią projektu są najmniej zaawansowane. W ocenie Elżbiety Kruk, dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie powszechnej, jednolitej opłaty medialnej. - Wydaje mi się, że będzie to opłata medialna pobierana razem z prądem, mówiąc kolokwialnie. Jednak ostatecznej decyzji nie ma - dodała.

Elżbieta Kruk ma nadzieję, że tzw. duża ustawa medialna wejdzie w życie przed 30 czerwca. Wówczas wygasają przepisy małej ustawy medialnej, przyjętej w ostatnich dniach ubiegłego roku. Umożliwiła ona ministrowi skarbu wymianę zarządów i rad nadzorczych w mediach publicznych.

Reklama