Ustawa o RMN weszła w życie, został zmieniony regulamin sejmowy, więc myślę, że w przyszłym tygodniu będą zgłaszane kandydatury, że marszałek Sejmu zarządzi jakiś termin przyszłotygodniowy jako termin zgłaszania kandydatur do RMN, które to kandydatury będą głosowane na następnej sesji Sejmu (19-22 lipca-PAP) - powiedział Krzysztof Czabański w czwartek dziennikarzom. Oczywiście (kandydatury te - PAP) przejdą też przez procedurę w Komisji Kultury i Środków Przekazu - dodał.

Reklama

W skład Rady ma wchodzić pięć osób, z których trzy wybiera Sejm, a dwie powołuje prezydent. Prezydent powołuje członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa największe kluby opozycyjne, czyli w tej kadencji PO i Kukiz'15. Prezydent ma 30 dni na wyznaczenie klubom opozycyjnym 14-dniowego terminu na zgłaszanie swoich kandydatów do Rady. Mam też nadzieję, że kluby opozycyjne zgłoszą kandydatów. W związku z tym jest coraz większa szansa na to, że ta Rada zacznie działać jeszcze w lipcu - ocenił Czabański.

Szef PO Grzegorz Schetyna mówił w tym tygodniu PAP, że Platforma zgłosi swojego kandydata do RMN. Także rzecznik klubu Kukiz'15 Jakub Kulesza powiedział PAP, że na dziś jego klub jest zdecydowany zgłosić prezydentowi swoich kandydatów, ale jeszcze nie zapadła decyzja, kto to będzie. Czekamy na pismo pana prezydenta w tej sprawie - powiedział. Czabański pytany o to, czy PiS ma już swoich kandydatów do Rady, odesłał do władz klubu PiS, bo to klub zgłasza.

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych (RMN) weszła w życie w czwartek. Również w czwartek Sejm zmienił swój regulamin, dostosowując go do powołania Rady Mediów Narodowych. Po zmianie Regulamin Sejmu określa kwestię wyboru członków Rady Mediów Narodowych przez posłów. Wnioski ws. wyboru członków RMN będą mogli zgłaszać: marszałek Sejmu albo co najmniej 35 posłów.

Wnioski składane będą w terminie ustalonym przez marszałka. Poddanie pod głosowanie wniosków ws. wyboru przez Sejm członków RMN nie będzie mogło się odbyć wcześniej niż siódmego dnia od dnia doręczenia posłom druku zawierającego kandydatury, chyba że Sejm postanowi inaczej. Wnioski w sprawie ich wyboru marszałek ma kierować do zaopiniowania przez komisję sejmową. Rozpatrzenie przez Sejm wniosku może odbyć się nie wcześniej niż następnego dnia po dniu doręczenia posłom druku zawierającego opinię komisji. Sejm w szczególnych wypadkach może jednak skrócić to postępowanie.

RMN ma powoływać i odwoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP. Ustawa - od momentu powołania RMN - znosi podległość władz TVP i PR wobec ministra skarbu, co wprowadziła tzw. mała nowela medialna z grudnia 2015 r.

Reklama