Jak podkreśla CBOS od października ubiegłego roku opinie Polaków o nadawcach telewizyjnych w zasadzie nie uległy zmianie. Jak wskazano, spośród objętych badaniem stacji telewizyjnych najlepiej postrzegana jest telewizja Polsat, o jej działalności pozytywnie wypowiada się 70 proc. (bez zmian) ankietowanych, natomiast negatywnie – 10 proc. (spadek o 2 pkt proc.)

Reklama

Z kolei w przypadku działalności TVN pozytywnie wypowiada się 66 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), a negatywnie - 17 proc. (spadek o 1 pkt proc.)

Zadowolenie z działalności TVP deklaruje 59 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.), a niezadowoleni 27 proc. respondentów. (bez zmian)

Nasilenie krytycyzmu wobec dwóch ostatnich nadawców telewizyjnych, zwłaszcza TVP, obserwujemy w naszych badaniach od marca 2016 roku - wskazał CBOS.

Według sondażu, na oceny nadawców telewizyjnych zauważalny wpływ mają poglądy polityczne i preferencje partyjne ankietowanych. Działalność stacji komercyjnych relatywnie lepiej postrzegają osoby o poglądach lewicowych lub centrowych, zamierzające głosować na PO, Nowoczesną lub SLD. W tych grupach zauważalnie częściej niż przeciętnie krytykowane jest TVP.

Natomiast pozytywnymi opiniami o telewizji publicznej wyróżniają się respondenci o poglądach prawicowych i zwolennicy PiS. Wraz z potencjalnymi wyborcami Kukiz’15, relatywnie często wypowiadają się oni negatywnie o działalności stacji komercyjnych, szczególnie TVN.

Eksperci z CBOS zaznaczyli, że opinie o nadawcach radiowych są mniej wyrobione, co - jak ocenili - wynika prawdopodobnie z mniejszej liczby odbiorców. Pozytywnie o pracy Polskiego Radia wypowiada się 43 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z październikiem), RMF FM - 56 proc. (spadek o 2 pkt proc.), Radia Zet 47 proc. (spadek o 4 pkt proc.). Negatywnie oceniający te rozgłośnie nadal pozostają w mniejszości (odpowiednio: PR – 11 proc., a Radio Zet i RMF FM – po 5 proc.).

Najbardziej zróżnicowany pozostaje odbiór Radia Maryja. Obecnie działalność tej rozgłośni dobrze ocenia 20 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.) i niemal tyle samo (18 proc.) – źle; 62 proc. nie ma wyrobionej opinii o tej stacji.

Reklama

Można ponadto dodać, że poziomem niezadowolenia z działalności stacji komercyjnych (Radia Zet i RMF FM) w największym stopniu wyróżniają się osoby najbardziej zaangażowane w praktyki religijne - zauważa CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 kwietnia 2018 roku na liczącej 1140 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.