Wstrzymując wydawanie dziennikarskich przepustek jednorazowych do parlamentu uniemożliwiono wstęp do gmachu Sejmu i Senatu dziennikarzom, którzy nie posiadają stałych lub okresowych kart wstępu - głosi oświadczenie Press Clubu.

Reklama

Marszałek Sejmu wydając zakaz nie sprecyzował, zdaniem Press Clubu, ani faktycznych i konkretnych przyczyn tej decyzji, ani też terminu jej obowiązywania. Tymczasem uniemożliwia ona swobodne wykonywania zawodu przez większość dziennikarzy. Nie mają oni bowiem (o ile nie posiadają stałej lub okresowej karty wstępu do Sejmu) możliwości relacjonowania prac Sejmu i Senatu, komisji i podkomisji sejmowych i senackich, spotykania się z parlamentarzystami oraz osobistego uzyskiwania informacji na temat pracy oraz wydarzeń w jednej z najważniejszych instytucji w Polsce, a następnie przekazywania tych informacji opinii publicznej.

W ocenie Press Club Polska naruszone zostały wolność prasy, słowa, wyrażania poglądów i prawo do społecznie pożądanej krytyki oraz prawo obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.