W liście artyści apelują o poparcie dla unijnej dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Reklama

Przyjęcie nowego prawa zagwarantuje uczciwe zasady rozliczania się z twórcami za zarobkowe wykorzystywanie ich dzieł w internecie.

Apel związany jest z głosowaniem nad dyrektywą, które odbędzie się 23 marca w Parlamencie Europejskim.