W tym samym badaniu, którego wyniki portal publikuje w niedzielę, 29 proc. uczestników wskazało na odpowiedź brzmiącą, że "co najmniej połowa mediów w Polsce powinna należeć do polskich właścicieli".

Reklama

17 proc. uczestników wybrało natomiast stwierdzenie: "więcej niż połowa mediów w Polsce powinna należeć do polskich właścicieli".

Tylko obcy kapitał?

Według 10 proc. "żadne media w Polsce nie powinny należeć do polskich właścicieli", a 9 proc. wybrało odpowiedź: "mniej niż połowa mediów w Polsce powinna należeć do polskich właścicieli".

Reklama

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1090 osób w dniach od 1 do 5 stycznia 2021 roku.