List prezydenta odczytała w niedzielę przed południem na Jasnej Górze szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych. Rozpoczętej przed jasnogórskim szczytem mszy św., będącej głównym punktem jubileuszowej pielgrzymki, przewodniczy metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Prezydent zapewnił w liście o swojej duchowej łączności z pielgrzymami; pogratulował też radiu jubileuszu 30-lecia.

Reklama

Gratulacje i podziękowania

"Całej Państwa wspólnocie składam gratulacje i wyrażam wdzięczność za wielki wkład w budowanie Polski wiernej swojemu patriotycznemu i chrześcijańskiemu dziedzictwu. Łączę się z Państwem duchowo w przeżywaniu obecnych uroczystości, a także w oczekiwaniu na zbliżające się grudniowe obchody 30-lecia działalności Radia Maryja" - napisał Andrzej Duda.

Reklama

Prezydent zauważył, że - jak czytamy w liście - "we współczesnym świecie, naznaczonym głębokimi przemianami społecznymi, technicznymi i cywilizacyjnymi, człowiek doświadcza często rozmaitych obaw i niepokojów, przeżywając je w osamotnieniu".

"Państwa wspólnota znalazła trafną odpowiedź na te wyzwania, i to już u samych ich początków. Dzięki inicjatywie Ojców Redemptorystów powstała ta wspaniała sieć komunikacji i informacji, dialogu i modlitwy, która miliony ludzi dobrej woli w kraju i na świecie zjednoczyła wokół fundamentalnych wartości" - napisał Duda.

"Idąc razem przez kolejne dekady ku przyszłości, dzieląc się radościami i wspólnie mierząc się z przeciwnościami, niosą Państwo sobie nawzajem wsparcie i otuchę, a zarazem służą tak samo inspiracją i entuzjazmem do coraz to nowych dzieł. Działając w tym głęboko ewangelicznym duchu, dają Państwo piękne świadectwo żywej wiary, niewyczerpanej nadziei i miłości bliźniego" - wskazał prezydent.

Reklama

"Chcę dziś podziękować całej Rodzinie Radia Maryja – kapłanom, zakonnikom i zakonnicom oraz świeckim – za to wszystko, a zwłaszcza za troskę o nasze największe doczesne wspólne dobro: o Rzeczpospolitą. Dziękuję za kultywowanie tradycyjnych, lecz zawsze aktualnych wzorców łączenia zaangażowania religijnego z aktywnością obywatelską. Dziękuję za Państwa gorące, otwarte serca, za wrażliwość na potrzeby innych oraz stałą gotowość do spieszenia im z pomocą" - napisał Duda w liście, odczytanym na Jasnej Górze przez szefową jego kancelarii.

"Życzę wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej oraz powodzenia we wszystkich – jakże cennych dla Kościoła i Ojczyzny – przedsięwzięciach, podejmowanych razem pod egidą Radia Maryja, Naszego Dziennika, Telewizji Trwam oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej" - zakończył prezydent.

Czym jest Rodzina Radia Maryja?

Radio Maryja to ogólnopolska katolicka rozgłośnia radiowa, założona 8 grudnia 1991 r. Należy do Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W ciągu minionych lat działalności przy Radiu Maryja powstały Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, miesięcznik "W Naszej Rodzinie", a także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja "Lux Veritatis" i Fundacja "Nasza Przyszłość".