Wyniki prac naukowych przedstawiono w dzisiejszym numerze pisma „Science”. Sukces polega na tym, że dotychczas w kolekcji „odkodowanych” genetycznie gatunków (opos, dziobak) nie było ani jednego zwierzęcia hodowlanego. Teraz to się zmieniło.

„Science” publikuje dwie prace poświęcone sympatycznym muczącym ssakom. Pierwsza to tradycyjny genetyczny „striptease”, w którym litera po literze odczytano DNA. Druga dotyczyła rozwoju i różnicowania się krowiego gatunku na poszczególne rasy.

Reklama

W pierwszym z badań wykorzystano DNA pochodzące od krowy o imieniu L1 Dominette rasy Hereford. Analiza pobranego materiału genetycznego wykazała, że przeciętna krowa posiada ok 22 tys. genów, z czego 80 proc. występuje także w DNA ludzi.

Analizując uzyskany materiał genetyczny, naukowcy natrafili na charakterystyczne dla krów cechy budowy chromosomów mogące wpływać na ich metabolizm (np. na to, że z nisko energetycznego pożywienia, jakim jest np. trawa, zwierzęta te potrafią wytworzyć wysoko energetyczne mleko). Jedna z grup naukowców zajęła się badaniem genów odpowiadających za produkcję mleka i białek o działaniu antybakteryjnym. – Sądzimy, że mleko początkowo miało pełnić funkcję odpornościową – zauważa prof. Theresa Casey z Michigan State University.

Po co komu genetyczna instrukcja budowy krów? Choćby po to, by odkryć, jakie geny odpowiadają za odporność krów na różne choroby. Tworząc bardziej wytrzymałe rasy, być może wyeliminowano by konieczność podawania krowom silnych antybiotyków. Można by również wyhodować odmiany ssaków, które w procesie trawienia będą produkować mniej metanu – jednego z groźniejszych gazów cieplarnianych.

W drugim badaniu naukowcy zajęli się szukaniem różnic między rasami krów występującymi na rożnych kontynentach. Analizując próbki DNA pochodzące od 497 różnych krów 19 odmiennych ras, badacze byli w stanie stworzyć tzw. hapmapę, opisującą występujące w obrębie danego gatunku wariancje genetyczne. Te badania dowiodły, że ewolucja krowiego gatunku przebiegała zupełnie inaczej niż ewolucja ludzi (w obrębie ras krowy są coraz bardziej genetycznie zróżnicowane).