Odkrycie dotyczy skomplikowanych zagadnień spektroskopii atomowej. Pozwala na wyjaśnienie fenomenu poszerzania się linii hipersatelitarnych w widmie rentgenowskim w przypadku usunięcia obu elektronów z powłoki K, a także wskazuje jaki mechanizm doprowadził do wytworzenia stanu z dwiema dziurami w tej powłoce - wyjaśnia uczelnia.

Reklama

Wyniki badań mają ważne konsekwencje dla podstaw spektroskopii atomowej i oznaczają konieczność weryfikacji danych dotyczących wartości parametrów atomowych. Będą pomocne w lepszym zrozumieniu rezultatów badań prowadzonych w największych laboratoriach, takich jak European Synchrotron Radiation Facility w Grenoble we Francji. Odkrycie przyczyni się do rozwoju wysokorozdzielczej diagnostyki rentgenowskiej, służącej określaniu kluczowych parametrów w reaktorach atomowych typu tokamak, takich jak obecnie budowany największy reaktor International Thermonuclear Experimental Reaktor.

Zespołem naukowców kierował szef Zakładu Spektrometrii Atomowej Wydziału Chemii UMK prof. Marek Polasik, z którym pracowali dr Katarzyna Słabkowska i doktoranci wydziału. W gronie współpracowników byli dr Jacek Rzadkiewicz (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Instytut Problemów Jądrowych w Świerku oraz EFDA-JET CSU, Oxfordshire, Wielka Brytania), prof. Jean-Claude Douss i dr Joann Hoszowska (Uniwersytet we Fryburgu w Szwajcarii).

Artykuł przedstawiający odkrycie wkrótce ma ukazać się w prestiżowym czasopiśmie "Physical Review Letters", wydawanym przez Amercian Physical Society.