Odkrycia dokonano podczas badań prowadzonych przez archeologów na wzgórzu położonym w wiosce Sarsakht Olya koło miasta Shazand w prowincji Markazi. Na głębokości 22 metrów pod powierzchnią gruntu na wzgórzu naukowcy znaleźli miejsce pochówku sprzed około 7500 lat - poinformował archeolog Gafur Kaka, kierujący pracami wykopaliskowymi.

Reklama

Grób zawierał szkielet człowieka pochowanego w pozycji kucznej i rozmaite artefakty złożone wraz z ciałem do grobu, w tym płaskie naczynia, szydło wykonane z kości oraz kamienne narzędzia.

Zdaniem Kaki odkryte przy ludzkich szczątkach przedmioty mogą świadczyć o przekonaniu ludzi współczesnych zmarłemu o istnieniu życia pozagrobowego.

Podczas wykopalisk na wzgórzu w Sarsakht Olya archeolodzy wydobyli też ponad 100 fragmentów kamiennych figurek przedstawiających ludzi i zwierzęta, kamienne narzędzia oraz wyroby garncarskie.

Próbki znalezisk zostaną wysłane do prestiżowych uniwersytetów na całym świecie w celu dokładnego ustalenia ich pochodzenia.

Reklama

Na obszarze prowincji Markazi w zachodnim Iranie znajduje się wiele stanowisk archeologicznych zawierających pozostałości prehistorycznych i starożytnych siedlisk ludzkich, a rejon ten jest postrzegany przez naukowców jako jeden z najstarszych ośrodków osadnictwa w Iranie.