Rzecznik Praw Dziecka zwraca jednak uwagę, że na radosne obchody święta najmłodszych rzucają cień tragiczne przypadki krzywdzenia dzieci oraz obojętności na tę krzywdę, braku reakcji ze strony otoczenia. - Ilekroć nie reagujemy na krzywdę najmłodszych, tyle razy dajemy przyzwolenie na cierpienie kolejnego dziecka - pisze Marek Michalak w liście z okazji Dnia Dziecka. Przypomina, że w Polsce obowiązuje całkowity zakaz bicia dzieci. Kary fizyczne wobec dzieci są przestępstwem.

Reklama

Kary cielesne, znęcanie się i zabójstwa, brak opieki i zaniedbywanie potrzeb dzieci oraz narażanie na niebezpieczeństwo - to tylko niektóre z szeregu karygodnych zachowań - pisze RPD.

Marek Michalak podkreśla, że przypadki krzywdzenia dzieci i przyzwolenie dla kar cielesnych były powodem podjęcia przez niego kampanii "Reaguj, masz prawo", której celem jest uwrażliwienie na krzywdę dzieci i zachęcenie dorosłych do przeciwdziałania przemocy, której są świadkami.

Reagowanie na płacz czy krzyk dziecka krzywdzonego dziecka nigdy nie jest wtrącaniem się w nie swoje sprawy. Jest wyrazem troski o najmłodszych, którzy sami nie potrafią się obronić. Dlatego apeluję do wszystkich: reagujmy, mamy prawo! - pisze Rzecznik Praw Dziecka.

Według danych policji, w ciągu ostatnich pięciu lat spadła liczba najcięższych przestępstw wobec dzieci. Ciężkie pobicia, porzucenia, zabójstwa i dzieciobójstwa oraz przemoc domowa zdarzają się rzadziej. - Jednak każda taka sytuacja jest tragedią, której można byłoby uniknąć dzięki wczesnej reakcji otoczenia - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka.

Reklama

Informacje o kampanii "Reaguj, masz prawo" znajdują się na stronie internetowej RPD.