Postulaty to jedno, drugie – to sposób ich wprowadzenia w życie. Zazwyczaj to o szczegóły wszystko się rozbija. Przy opiece nad osobami starszymi wszyscy mówią o potrzebie wsparcia ich w środowisku domowym przez asystentów, politycy są też zgodni, że nakłady na służbę zdrowia potrzebują gwarantowanego wsparcia z budżetu, a problem kadrowy związany jest nie tylko ze zwiększeniem wynagrodzeń, ale także zmniejszeniem biurokracji.
Reklama
1 Z sondaży przeprowadzonych przez DGP wynika, że zdaniem większości respondentów – szczególnie osób starszych i kobiet – niezbędne jest stworzenie Funduszu Opiekuńczego. W jaki sposób mógłby on rozwiązać problem opieki nad seniorami?
Łukasz Szumowski PiS (minister zdrowia)

Utworzenie Funduszu Opiekuńczego jest odpowiedzią na stojące przed nami wyzwania demograficzne. Fundusz pozwoli na zapewnienie kompleksowej (medycznej i socjalnej) opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności nad osobami starszymi. Należy doprowadzić do uruchomienia w każdym powiecie domów dziennej opieki, w których seniorzy mogliby korzystać z różnych form aktywizacji i opieki medycznej. Jednocześnie w szpitalach powiatowych pojawią się dodatkowe łóżka dla pacjentów potrzebujących opieki długoterminowej oraz powstaną powiatowe centra koordynacji opieki domowej.

Tomasz Grodzki Koalicja Obywatelska (senator)
Reklama

Taki fundusz potrzebuje trzech rzeczy – finansowania, kadr i modelu działania. Jeżeli zostaną spełnione powyższe kryteria, to fundusz będzie wykorzystywany w optymalny sposób. Ale co chcemy dzięki niemu uzyskać? Czy chcemy otworzyć więcej zakładów opiekuńczych i domów spokojnej starości dla seniorów, którzy nie wymagają intensywnej opieki? Ale wtedy potrzebujemy decyzji, na jaki model działania Funduszu Opiekuńczego stawiamy. Kolejne pytanie to skąd pozyskać środki? Na pewno nie mogą one pochodzić z dodatkowej składki nakładanej na Polaków. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyodrębnienie puli środków z budżetu, np. resortu rodziny. Nie jest rozwiązaniem przeznaczenie pieniędzy na Fundusz Opiekuńczy ze środków wykorzystywanych na obsługę systemu ochrony zdrowia. To pieniądze, które muszą iść na leczenie.