Ksiądz napisał artykuł, w którym przekonuje o istnieniu wewnątrzkościelnej grupy przestępczej połączonej homoseksualnymi praktykami, działającej na szkodę nieletnich oraz wykorzystującej zależnych od niej kleryków.

Reklama