Ustawa o szkolnictwie wyższym ma wyeliminować na uczelniach i w placówkach naukowych nepotyzm - zatrudnianie np. syna na wydziale kierowanym przez ojca. W jaki sposób? Uczelnie będą miały obowiązek ogłaszania konkursów na stanowiska wykładowcy. Kudrycka przyznała, że są przypadki rodzin wspólnie pracujących naukowo, a także zespołów badawczych, w których pracują np. współmałżonkowie. "Jednak przepisy muszą chronić uczelnie przed okazją do nieuczciwych praktyk" - powiedziała Kudrycka.

Reklama

Inna nowość to możliwość przechodzenia w stan spoczynku profesorów powyżej 70. roku życia. Będzie się to wiązało z podwyższeniem ich emerytury do poziomu 75 proc. wynagrodzenia profesorskiego (wynoszącego od 5 do 8 tys. zł brutto). "W tej chwili emerytura profesora wynosi od 40 do 50 proc. wysokości pensji profesora. To często nie pozwala na godne życie" - wyjaśniła Kudrycka.

Co jeszcze się zmieni? Osoba starająca się o habilitację nie będzie już musiała pisać pracy i jej bronić. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu Naukowego oceniać będzie dorobek naukowca, w tym zwłaszcza opublikowane wyniki badań. I na tej podstawie przyznawana będzie habilitacja.