Pracę Donalda Tuska negatywnie ocenia aż 47 proc. respondentów przebadanych przez TNS OBOP, a pozytywnie 44 proc. W porównaniu do czerwca zanotowano wzrost o 3 pkt. proc. odsetka badanych źle oceniających szefa rządu, przy jednoczesnym spadku o 2 pkt. udziału pozytywnie oceniających jego pracę. Zestawiając obecne wyniki z lipcem 2008 roku spadki są jeszcze większe: o 9 pkt. proc. zmniejszyła się liczba Polaków wystawiających premierowi noty pozytywne, przy wzroście o 12 pkt. liczby rozczarowanym Donaldem Tuskiem.

Reklama

>>> PO leci w dół, PiS dostało skrzydeł

Aż 61 proc. ankietowanych negatywnie ocenia pracę rządu. Dobrze pracę gabinetu Donalda Tuska ocenia 31 proc. W porównaniu z ubiegłym miesiącem notowania rządu nie uległy zdecydowanej zmianie. Jednak w stosunku do poprzedniego lipca odnotowano spadek o 8 pkt. proc. ocen pozytywnych, przy jednoczesnym wzroście o 9 pkt. proc. ocen negatywnych.

>>> Polacy odwracają się od rządu Tuska

Także Lech Kaczyński nie może pochwalić się poprawą notowań. Aż 69 proc. ankietowanych źle ocenia jego pracę. Wzrósł w stosunku do ubiegłego miesiąca o 2 pkt. proc. odsetek Polaków negatywnie oceniających pracę prezydenta, jednocześnie spadł o 3 pkt. proc. udział badanych dobrze go oceniających. W porównaniu z lipcem 2008 r. prezydentowi ubyło o 3 pkt. proc. not pozytywnych przy jednoczesnym wzroście o 4 pkt. proc. not negatywnych.